Công văn 1334/TTg-KTN thực hiện nhà máy động cơ Chu Lai - Trường Hải theo chỉ định thầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1334/TTg-KTN
V/v: Thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 2754/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 7244/BCT-CNNg ngày 10 tháng 8 năm 2012), Tài chính (công văn số 11191/BTC-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2012), Kế hoạch và đầu tư (công văn số 6312/BKHĐT-QLĐT ngày 22 tháng 8 năm 2012), Khoa học và Công nghệ (công văn số 2311/BKHCN-ĐTG ngày 16 tháng 8 năm 2012), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 2903/NHPT-TĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012) về việc cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đầu tư lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

2. Cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu (tư vấn, đào tạo huấn luyện nhân lực trong và ngoài nước; máy móc, dây chuyền thiết bị công nghệ; máy móc thiết bị công nghệ của hệ thống các phòng thí nghiệm) mà mắt buộc phải do phía Hyundai cung cấp, chuyển giao để sản xuất các sản phẩm thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009.

3. Đối với các gói thầu còn lại, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP ô tô Trường Hải, tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1334/TTg-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực