Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.901 văn bản: Công nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12227:2018 IEC 62067:2011 Cáp điện lực có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định lớn hơn 150 kV (Um = 170 kV) đến và bằng 500 kv (Um = 550 kV) - Phương pháp và yêu cầu thử nghiệm

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12276:2018 ISO 19071:2016 Da - Phép thử hóa - Xác định Crom (VI) và khả năng khử của tác nhân thuộc crom

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12332:2018 ISO 2875:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử phun nước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12524:2018 ISO 17992:2013 Quặng sắt - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12528:2018 ISO 8008:2005 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Xác định diện tích bề mặt riêng bằng hấp phụ nitơ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11268-15:2018 ISO 603-15:1999 Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12277-1:2018 ISO 18218-1:2015 Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 1: Phương pháp trực tiếp

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12277-2:2018 ISO 18218-2:2015 Da - Xác định các chất alkylphenol etoxyl hóa - Phần 2: Phương pháp gián tiếp

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12233:2018 IES LM-82-12 Xác định đặc tính điện và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối sáng led và bóng đèn led

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8242-3:2018 ISO 4306-3:2016 Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12334:2018 ISO 10750:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền liên kết các đầu chặn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995 Ống nhựa nhiệt dẻo có thành phần kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9982-2:2018 ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng - Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-1:2018 ISO 14362-1:2017 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-3:2018 ISO 14362-3:2017 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4-aminoazobenzen

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-1:2018 ISO 16322-1:2005 Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-3:2018 ISO 16322-3:2005 Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
Vui lòng đợi