Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Có tất cả 458 văn bản: Công nghiệp
441

Quyết định 26/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn (tỷ lệ 1/2000) địa điểm tại các xã Mai Đình, Quang Tiến, Tiên Dược - huyện Sóc Sơn

Ban hành: 10/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
442

Quyết định 12/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương thức tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
443

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
444

Quyết định 03/2006/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
445

Quyết định 04/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp vừa và nhỏ, Lâm Giang, tỷ lệ (1/500) địa điểm: xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
446

Quyết định 181/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
447

Quyết định 134/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập ban quản lý cụm công nghiệp khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố

Ban hành: 29/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
448

Quyết định 25/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
449

Quyết định 152/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy hoạch về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
450

Quyết định 179/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 22/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
451

Quyết định 78/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lê Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
452

Quyết định 256/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/11/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2006
453

Quyết định 120/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến 2010

Ban hành: 17/07/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
454

Quyết định 88/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của sở công nghiệp thành phố

Ban hành: 02/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
455

Quyết định 81/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
456

Quyết định 80/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án thực hiện chưng trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
457

Quyết định 76/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
458

Quyết định 66/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho sở công nghiệp

Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
Vui lòng đợi