Văn bản UBND lĩnh vực Công nghiệp

Có tất cả 458 văn bản: Công nghiệp
421

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 05/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
422

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
423

Quyết định 1827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cơ khí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
424

Chỉ thị 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
425

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về hình thành, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
426

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
427

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Thăng Long thành Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Địa điểm: Các xã Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Công nghiệp;Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
428

Quyết định 120/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
429

Quyết định 96/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành: "Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
430

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
431

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
432

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 06/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
433

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Lĩnh vực khác;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
434

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
435

Quyết định 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
436

Quyết định 2039/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
437

Quyết định 136/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Giai đoạn 1

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
438

Quyết định 137/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
439

Quyết định 81/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
440

Quyết định 55/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
Vui lòng đợi