Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.437 văn bản: Công nghiệp
21

Công điện 12/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
22

Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Nghị quyết 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
23

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
24

Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
25

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
26

Nghị quyết 82/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
27

Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2022
28

Công văn 3742/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
29

Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Công nghiệp;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
30

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
31

Nghị quyết 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/2.000

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
32

Thông tư 11/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
33

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
34

Quyết định 771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
35

Công văn 3460/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
36

Công văn 3793/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
37

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc kéo dài thời hạn quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung 04 cụm công nghiệp vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
38

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
39

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
40

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
Vui lòng đợi