Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.662 văn bản: Công nghiệp
21

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ Quyết định 832/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá theo Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
22

Quyết định 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh danh mục ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Đông Hà

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
23

Quyết định 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
24

Quyết định 1725/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
25

Quyết định 38/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
26

Công văn 4477/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu Tải về
27

Quyết định 22/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
28

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
29

Quyết định 1732/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
30

Kế hoạch 4691/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Quyết định 2630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
32

Quyết định 2643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp phía Tây Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
33

Quyết định 2634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 04, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
34

Quyết định 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên điều chỉnh Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
35

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
36

Quyết định 1189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
37

Quyết định 1630/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu Tải về
38

Quyết định 2587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ năng lượng sinh học Thanh Hóa tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
39

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
40

Công văn 4280/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu Tải về