Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.779 văn bản: Công nghiệp
21

Quyết định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

22

Công văn 102/BCT-KHCN của Bộ Công Thương quy định về sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

23

Công văn 100/BCT-CN của Bộ Công Thương về dự án đầu tư khai thác chế biến quặng crômit Cổ Định, Thanh Hóa

24

Công văn 104/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại QCVN 08:2020/BCT

29

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

30

Công văn 10/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

31

Quyết định 5388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

32

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà (tỷ lệ 1/500)

33

Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

34

Quyết định 1354/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Phúc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000)

35

Kế hoạch 349/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2023

36

Quyết định 2976/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2023

37

Công điện 15/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

38

Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

39

Thông tư 40/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ

40

Quyết định 2797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La