Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.583 văn bản: Công nghiệp
3481

Công văn 54/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu Tải về
3482

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3483

Công văn 01/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định phục vụ xử lý nước thải khu công nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp Tải về
3484

Quyết định 12086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Công nghiệp Tải về
3485

Quyết định 12083/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về công bố Định mức dự toán xây dựng mỏ than hầm lò - Phần Xây dựng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3486

Thông tư 213/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
3487

Thông báo 481/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế giá nhiên liệu sinh học (xăng E5)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3488

Quyết định 12085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành khung giá phát điện năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3489

Quyết định 3728/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3490

Công văn 13189/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
3491

Quyết định 3661/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3492

Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3493

Thông tư 61/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3494

Thông tư 20/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Công nghiệp, Điện lực Tải về
3495

Quyết định 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3496

Công văn 18898/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính kiểm tra thực tế đối với dầu thô xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Dầu khí Tải về
3497

Quyết định 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3498

Công văn 2628/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3499

Quyết định 11617/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Lĩnh vực: Công nghiệp, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo, Xăng dầu Tải về
3500

Thông tư 57/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về