Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.896 văn bản: Công nghiệp
3481

Quyết định 104/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3482

Quyết định 29/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2015, có xét đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3483

Công văn 919/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Khu công nghiệp - đô thị Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3484

Chỉ thị 08/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
3485

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh Hà Giang đến năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3486

Công văn 3588/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng thiết yếu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3487

Công văn 3472/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn Compal tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
3488

Thông tư 03/2007/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3489

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Lĩnh vực khác, Doanh nghiệp Tải về
3490

Quyết định 2014/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dung tính toán, phân tích kinh tế, tài chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
3491

Quyết định 88/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3492

Quyết định 80/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3493

Công văn 652/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy mô Khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
3494

Quyết định 75/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
3495

Quyết định 21/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp"

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3496

Quyết định 69/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đến 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
3497

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Điện lực Tải về
3498

Quyết định 18/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
3499

Quyết định 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
3500

Quyết định 56/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về