Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.896 văn bản: Công nghiệp
3461

Công văn 1163/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư và mở rộng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3462

Công văn 1159/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Khu Công nghiệp Minh Quang, tỉnh Hưng Yên vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

3463

Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

3464

Quyết định 136/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012

3465

Quyết định 37/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp

3466

Quyết định 36/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010

3467

Quyết định 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

3468

Quyết định 34/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

3469

Công văn 4197/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí

3470

Quyết định 2589/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc đính chính Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020

3471

Quyết định 33/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025

3472

Quyết định 32/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cấp điện huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

3473

Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

3474

Quyết định 64/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan trung ương thực hiện

3475

Quyết định 2553/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc đính chính Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn

3476

Quyết định 2519/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công một số công trình thủy điện

3477

Chỉ thị 16/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các trụ sở làm việc, các toà nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3478

Quyết định 31/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2015, có xét đến năm 2020

3479

Quyết định 110/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025

3480

Quyết định 30/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2020