Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.583 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

02

Quyết định 2503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

03

Quyết định 2526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

04

Công điện 03/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ

05

Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

06

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

07

Quyết định 2488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý đất đai theo quy định của pháp luật

08

Quyết định 727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

09

Công văn 4065/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

10

Quyết định 2426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

11

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn

12
13

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000

14
15
16

Quyết định 1948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

17

Kế hoạch 240/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

18

Công văn 3845/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

19

Quyết định 28/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 6 Điều 1 Quyết định 60/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

20

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định lần thứ VIII - năm 2024