Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.886 văn bản: Công nghiệp
41

Quyết định 2117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lĩnh vực: Công nghiệp;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
42

Quyết định 3320/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than năm 2020 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
43

Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
44

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, mức chi cho hoạt động khuyến công; xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
45

Công văn 9569/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
46

Thông báo 394/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
47

Nghị quyết 324/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2020
48

Công văn 9470/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc báo cáo sử dụng năng lượng, định mức tiêu hao năng lượng và cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
49

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
50

Quyết định 3090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2020
51

Quyết định 5476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2020 và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
52

Công văn 7700/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Quy trình xăng dầu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
53

Quyết định 1931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Điện)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Điện lực Tải về
Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
54

Thông tư 43/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2020
55

Công văn 7652/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái xuất xăng dầu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
56

Thông tư 41/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
57

Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
58

Thông tư 31/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
59

Thông tư 38/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
60

Thông tư 39/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
Vui lòng đợi