Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.441 văn bản: Công nghiệp
3401

Quyết định 154/QĐ-DCKS của Bộ Công nghiệp quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
3402

Quyết định 969/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3403

Công văn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp tập trung

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3404

Thông tư 2781/TT-KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn về thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3405

Quyết định 781/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức quản lý khu công nghiệp tập trung

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3406

Quyết định 731/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
3407

Quyết định 595/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Văn phòng quản lý các khu công nghiệp tập trung

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
3408

Quyết định 485/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tầu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
3409

Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2003
3410

Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tư an toàn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
3411

Quyết định 1121 QĐ/QLTN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác đá quý nhóm 1

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
3412

Hiệp định khung về Chương trình hợp tác công nghiệp ASEAN

Lĩnh vực: Ngoại giao;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
3413

Quyết định 216/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Nghệ An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/05/1996
3414

Quyết định 207/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung khu công nghiệp Dung Quất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
3415

Thông tư 11-TT/CNCL của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
3416

Quyết định 97/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án nhà máy xi măng Tam Điệp - Ninh Bình

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
3417

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp về hợp tác kinh tế công nghiệp và công nghệ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3418

Quyết định 275/TĐC-QĐ của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc sửa đổi Quyết định số 232/TĐC-QĐ ngày 23/10/1995 "Quy định các loại hình lắp ráp và sản xuất động cơ đốt trong"

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
3419

Nghị định 74/CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2003
3420

Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
Vui lòng đợi