Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.499 văn bản: Công nghiệp
3381

Quyết định 130/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

Lĩnh vực: Công nghiệp;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2004
3382

Quyết định 63/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về điều kiện của tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3383

Quyết định 60/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục các giấy phép ngành Công nghiệp đã được quy định trong Luật, Nghị định còn hiệu lực

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3384

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
3385

Quyết định 54/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
3386

Nghị định 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
3387

Quyết định 99/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
3388

Quyết định 100/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
3389

Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo quy định của Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3390

Thông tư 05/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi danh mục hoá chất nhập khẩu năm 2000 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2000/TT-BCN ngày 29/3/2000 của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
3391

Thông tư 03/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
3392

Quyết định 28/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
3393

Thông tư 02/2000/TT-BCN của Bộ Công thương hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
3394

Thông tư 01/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
3395

Quyết định 11/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
3396

Quyết định 02/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3397

Quyết định 03/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3398

Quyết định 84/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Đơn giá xây dựng lưới điện trung áp nông thôn"

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 16/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
3399

Quyết định 104/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc ban hành Giá giới hạn tối đa sản phẩm xi măng thông dụng tại các thị trường chính

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3400

Thông tư liên tịch 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
Vui lòng đợi