Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.907 văn bản: Công nghiệp
2801

Thông tư 03/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
2802

Quyết định 28/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời hệ số điều chỉnh đơn giá dự toán các công trình địa chất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2803

Thông tư 02/2000/TT-BCN của Bộ Công thương hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
2804

Thông tư 01/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg, ngày 30/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
2805

Quyết định 11/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2806

Quyết định 02/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
2807

Quyết định 03/2000/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
2808

Quyết định 104/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc ban hành Giá giới hạn tối đa sản phẩm xi măng thông dụng tại các thị trường chính

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
2809

Thông tư liên tịch 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn việc ký quỹ để phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
2810

Thông tư liên tịch 06/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/TT-LB ngày 29/4/1994 về phụ thu tiền điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 07/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2811

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 24/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
2812

Quyết định 87/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện năng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
2813

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
2814

Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
2815

Quyết định 60/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe gắn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2816

Quyết định 50/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2817

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạch ngạch năm 2000

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
2818

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2819

Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
2820

Quyết định 164/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
Vui lòng đợi