Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.816 văn bản: Công nghiệp
2721

Quyết định 87/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện năng

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 23/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
2722

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
2723

Quyết định 62/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tạm thời giá khảo sát xây dựng đường dây tải điện dưới 6KV

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
2724

Quyết định 60/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây chuyền công nghệ lắp ráp xe gắn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2725

Quyết định 50/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
2726

Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạch ngạch năm 2000

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu;Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 07/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2005
2727

Quyết định 181/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công I, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2728

Quyết định 56/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế lập dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
2729

Quyết định 164/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
2730

Quyết định 163/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
2731

Quyết định 51/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định sử dụng mẫu chuẩn trong phân tích mẫu địa chất - khoáng sản rắn và Quy định kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất - khoáng sản"

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
2732

Quyết định 156/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
2733

Quyết định 152/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
2734

Nghị định 54/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Lĩnh vực: Công nghiệp;An ninh quốc gia;Điện lực Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
2735

Thông tư 86/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc giải ngân và cơ chế cho vay lại đối với chương trình vay vốn tín dụng của Ba Lan nhằm phát triển ngành công nghiệp đóng tàu thuỷ Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
2736

Thông tư liên tịch 36/1999/TTLT-BTC-BCN của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
2737

Quyết định 49/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 24/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2009
2738

Thông tư 01/1999/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn đăng ký xác nhận điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí-điện-điện tử do Bộ Công nghiệp ban hành

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
2739

Nghị định 12/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 06/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
2740

Quyết định 22/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án điện nông thôn

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
Vui lòng đợi