Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.747 văn bản: Công nghiệp
2701

Công văn 10106/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2016
2702

Thông tư 44/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
2703

Quyết định 2256/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 12/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2015
2704

Quyết định 12085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành khung giá phát điện năm 2015

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2015
2705

Thông tư 56/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
2706

Thông tư 40/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2014
2707

Thông tư 30/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
2708

Quyết định 4887/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2014
2709

Quyết định 269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
2710

Công văn 7406/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về các vướng mắc trong quá trình đàm phán Hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 15/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2010
2711

Quyết định 588/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2010
2712

Công văn 7172/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai lập Dự án Trung tâm nhiệt điện Quỳnh Lập, Nghệ An

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
2713

Thông tư 05/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Chính sách; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
2714

Công văn 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2008
2715

Công văn 1838/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Cà Mau

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 27/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
2716

Quyết định 35/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2007
2717

Thông tư 11/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
2718

Quyết định 42/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định kiểm tra cung ứng, sử dụng điện và xử lý vi phạm hợp đồng mua bán điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 09/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
2719

Quyết định 53/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 14/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
2720

Quyết định 193/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng.

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 22/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
Vui lòng đợi