Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.916 văn bản: Công nghiệp
01

Kế hoạch 51/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển điện lực Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Công văn 255/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
03

Kế hoạch 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
04

Quyết định 283/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II-giai đoạn 1)

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2021
05

Quyết định 276/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
06

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2021
07

Quyết định 240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
08

Công văn 216/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
09

Quyết định 183/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
10

Công văn 1129/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Dự án nhà máy nhiệt điện sinh khối Bắc Kạn và Quy hoạch phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 20/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
11

Công văn 202/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả rà soát điện mặt trời đã hoàn thành thẩm định toàn quốc

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
12

Chỉ thị 04/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Quyết định 210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thuận Thành I

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
14

Quyết định 212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quốc Tuấn - An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Đầu tư;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
15

Quyết định 478/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
16

Công văn 185/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
17

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2021 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Công nghiệp Tải về
Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
18

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng Tải về
Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
19

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
20

Công văn 156/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 04/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
Vui lòng đợi