Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 2.747 văn bản: Công nghiệp
2701

Công văn 4360/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2016
2702

Quyết định 9840/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 31/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
2703

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
2704

Quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012 - 2025

Ban hành: 29/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2012
2705

Quyết định 854/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 10/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
2706

Thông tư 96/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2012
2707

Công văn 441/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình Hỗ trợ phát triển Chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (Chương trình DPL2)

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
2708

Công văn 196/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều kiện chính sách của Chương trình hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2 (DPL2)

Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2012
2709

Quyết định 149/QĐ-BCĐQHPTĐLQG của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2012
2710

Quyết định 4914/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Đề án chuyển các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 27/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2011
2711

Công văn 1619/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc phát hóa đơn và kê khai nộp thuế đối với tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
2712

Thông tư 11/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
2713

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2010
2714

Quyết định 46/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 22/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
2715

Thông tư liên tịch 06/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 01/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
2716

Quyết định 25/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2717

Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2004

Ban hành: 08/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
2718

Quyết định 21/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
2719

Thông tư liên tịch 06/1999/TTLT/BVGCP-BCN của Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/TT-LB ngày 29/4/1994 về phụ thu tiền điện

Ban hành: 07/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
2720

Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác đá quý nhóm 1

Ban hành: 23/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
Vui lòng đợi