Cập nhật mới nhất những quy định liên quan đến công chức

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới quan trọng công chức cần biết từ 10/12/2021 20/10/2021

Tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều điểm mới áp dụng với công chức.

Infographic: Biên chế công chức năm 2022 trên cả nước thế nào? 24/09/2021

Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-TTg. Vậy tổng số lượng biên chế công chức năm 2022 so với các năm trước thế nào?

Đề xuất giảm biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2022 - 2026 16/09/2021

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 3037 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10/9/2021.

Mức lương, phụ cấp của công chức tập sự là bao nhiêu? 07/09/2021

Trước khi được tuyển dụng chính thức, công chức phải trải qua thời gian tập sự để làm quen với công việc. Vậy trong thời gian tập sự, công chức được hưởng lương và phụ cấp thế nào?

Tin vui với công chức hành chính, văn thư từ 01/8/2021 31/07/2021

Ngày 01/8/2021 là thời điểm hàng loạt các chính sách mới chính thức có hiệu lực. Trong đó, có chính sách liên quan tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, văn thư tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV.

Xếp lương công chức văn thư trình độ cao đẳng từ 01/8/2021 23/07/2021

Đây là một trong những nội dung mới được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức 30/06/2021

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2021 sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sắp tới, quản lý công chức hoàn toàn bằng hồ sơ điện tử? 29/06/2021

Để thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, mới đây, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.

Sẽ có chính sách cho công chức đến làm việc tại vùng nghèo 28/06/2021

Đây là nội dung tại Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

10 lưu ý cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng facebook 18/06/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021.

5 thay đổi liên quan đến công chức văn thư từ 01/8/2021 15/06/2021

Bên cạnh công chức hành chính, Thông tư 02/2021/TT-BNV còn quy định cụ thể về tiêu chuẩn, mã số và xếp lương của công chức chuyên ngành văn thư. Vậy theo Thông tư này, công chức văn thư được quy định thế nào?

Nhiều điểm mới về công chức hành chính từ 01/8/2021 12/06/2021

Mới đây, với việc ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn, xếp lương công chức chuyên ngành hành chính. Vậy có gì mới trong Thông tư này so với quy định trước đây?

Chỉ đạo mới nhất về bỏ chứng chỉ bồi dưỡng công chức, viên chức 10/06/2021

Sau đề nghị của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến mới nhất về các loại chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức tại Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021.

Từ 2021 - 2025, cải cách cơ bản chế độ tiền lương của công chức 21/05/2021

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý 05/04/2021

Công chức lãnh đạo, quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn trong cơ quan, tổ chức. Vậy quy trình, thủ tục bổ nhiệm đối tượng này thế nào?

Công chức sắp được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học? 03/03/2021

Mới đây, Bộ Nội vụ đã dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư có đề xuất bỏ hai loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức.

Công chức được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày? 08/02/2021

Trong một năm làm việc, như những người lao động khác, công chức cũng có thời gian nghỉ phép hàng năm. Vậy theo quy định mới nhất, công chức được nghỉ phép năm bao nhiêu ngày?

TP. Hà Nội có 7.927 biên chế công chức trong năm 2021 23/12/2020

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2021 tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 09/12/2020.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp 04/12/2020

Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Đã có Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức 02/12/2020

Chính phủ ban hành Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.