công bố án lệ

Lọc bài viết theo:

Tòa án nhân dân tối cao công bố 8 án lệ mới áp dụng từ 15/4/2020 28/02/2020

Ngày 25/02/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 50/QĐ-CA về việc công bố án lệ với những vụ việc thường gặp trên thực tế.

Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiến góp ý 17 dự thảo án lệ 18/12/2019

Mới đây, ngày 16/12/2019, Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn số 276/TANDTC-PC về việc góp ý đối với các dự thảo án lệ.

Tòa án nhân dân tối cao công bố 6 án lệ mới  29/12/2017

Ngày 28/12/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ra Quyết định số 299/QĐ-CA, trong đó công bố 06 án lệ đã dược thông qua