công an

Lọc bài viết theo:

Dự kiến sẽ giảm các chức danh công chức cấp xã 25/07/2019

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng, soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Trong đó, có thể sẽ giảm các chức danh công chức xã.

Từ 01/7/2019, nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi của công an  27/06/2019

Một trong 06 luật mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 là Luật Công an nhân dân 2018. Rất nhiều thay đổi được thể hiện tại Luật này, trong đó có những thay đổi tác động trực tiếp đến những người trong ngành.

Từ 25/7/2019, thay đổi quyền lợi của công an xuất ngũ 14/06/2019

Đây là điểm mới đáng chú ý được nêu tại Điều 5 Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân thay thế Nghị định 103/2015/NĐ-CP trước đây.

Hướng dẫn quy đổi thời gian công tác của công an 13/06/2019

Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Điều 8, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

Chi tiết bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ 25/7/2019 12/06/2019

Bên cạnh quy định hàng loạt chế độ dành cho sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an, Nghị định 49/2019/NĐ-CP còn quy định cụ thể về Bảng lương của công nhân công an, áp dụng từ ngày 25/7/2019.

Toàn bộ chế độ dành cho công an, áp dụng từ 25/7/2019 11/06/2019

Thông tin về chính sách, chế độ dành cho công an vừa được Chính phủ nêu tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP. Dưới đây là toàn văn tổng hợp của LuatVietnam về các chế độ này.

Hướng dẫn mới về chế độ, chính sách với công an chuyển ngành  10/06/2019

Đây là một trong những nội dung nằm trong Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân, được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2019.

Sắp thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy? 16/05/2019

Dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy vừa được công bố. Trong đó đề cập khá cụ thể về lộ trình bố trí lực lượng công an này tại các địa phương trên cả nước.

Bảng lương quân đội, công an năm 2019 17/12/2018

Từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương của lực lượng quân đội, công an cũng sẽ được điều chỉnh. Dưới đây là bảng lương quân đội, công an sẽ áp dụng trong năm 2019.

Báo tin giả đến công an bị phạt thế nào? 19/06/2018

Báo tin giả đến công an làm nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chức năng và gây bức xúc tâm lý cho người thi hành công vụ. Thế nhưng, tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra.