Danh mục

Tra cứu Công văn về Cổ phần-Cổ phần hoá

Có tất cả 1 văn bản: Cổ phần-Cổ phần hoá
01

Công văn 8844/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
Vui lòng đợi