Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 83/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KT LUN CA PHÓ THNG VƯƠNG ĐÌNH HU TI CUC HP V SA ĐI NGH ĐNH 193/2013/NĐ-CP VÀ THÀNH THÀNH LP BAN CH ĐO ĐI MI, PHÁT TRIN KINH TTP TH, HP TÁC XÃ
 
Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:
I. VỀ SỬA ĐI NGHỊ ĐỊNH 193/2013/NĐ-CP
1. Về tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp, để đảm bảo đúng bản chất của hợp tác xã là phục vụ thành viên là chủ yếu, đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ra thị trường không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp.
2. Về chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát Chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014, đề xuất phương án trình Chính phủ, Quốc hội bố trí kinh phí (dòng ngân sách riêng) hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. Bộ Tài chính khẩn trương cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ hợp tác xã năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ).
3. Về chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua hợp tác xã, Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định chính sách bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp; các chính sách đã được quy định tại Điều 24 - Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì giữ nguyên để thực hiện, các chính sách hỗ trợ khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để bổ sung dự thảo nhưng đảm bảo tránh trùng lắp, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
4. Về việc hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã, xóa nợ đọng khi hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất vào chương trình sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định, khẩn trương xin ý kiến thành viên Chính phủ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý I năm 2017.
II. VTHÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP TH, HỢP TÁC XÃ
1. Tên gọi: "Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã" (Ban Chỉ đạo).
2. Đồng ý với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo như Dự thảo đã đề ra, cần ban hành quy chế của Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.
3. Thống nhất Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Ban Chỉ đạo thường trực, để thuận tiện cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, đồng ý bổ sung 02 Phó Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam.
4. Về cơ cấu thành viên Ban Chỉ đạo cần rà soát lại, cơ cấu các ủy viên Ban Chỉ đạo theo hướng gọn, nhẹ, là Lãnh đạo các Bộ, cơ quan có số lượng hợp tác xã lớn, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trực tiếp của Ban Chỉ đạo. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức khác có thể xin ý kiến bằng văn bản.
5. Về thành lập Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để giúp việc cho Ban Chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng bộ máy của Vụ Hợp tác xã và cán bộ kiêm nhiệm của các Bộ, ngành khác để thành lập.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, CT, NV, KH&CN, TN&MT, XD, GTVT,
VH, TT&DL, LĐ-TB&XH, NHNN VN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội Nông dân VN;
- Liên Minh HTX Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, TCCV, QHĐP, TGĐ TTĐT;
- Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 83/TB-VPCP

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:83/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:17/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi