Thông báo 448/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 448/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 
 
Ngày 26 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) được thành lập theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 (Ban chỉ đạo) về tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của Ban chỉ đạo thời gian tới.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:
1. Đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL là một trong năm trọng điểm của kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã được nêu tại Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 2 khóa XIV, vì vậy cần phải được các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt và thực hiện có hiệu quả.
2. Bộ Tài chính, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo:
a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhân sự Ban chỉ đạo và tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo, đề xuất, sửa đổi, bổ sung để kiện toàn nhân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo, tổ thư ký, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 01 năm 2017.
b) Đề xuất việc tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo để thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng dự thảo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới cơ chế hoạt động các ĐVSNCL.
3. Bộ Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn theo cùng nguyên tắc và trình tự về việc điều chỉnh giá dịch vụ, khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh khung học phí đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo lộ trình quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ.
5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đối chiếu hệ thống văn bản chính sách, quy định về cơ chế tự chủ các ĐVSNCL và pháp luật hiện hành liên quan (Luật Viên chức, Luật Đất đai, Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước...), xác định những điểm còn chưa phù hợp, thống nhất, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục (bao gồm cả việc xây dựng một luật về ĐVSNCL), báo cáo Ban chỉ đạo trong phiên họp lần thứ nhất năm 2017.
6. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Xác định đơn vị để giao nhiệm vụ làm đầu mối tham mưu, tổng hợp về sắp xếp lại các ĐVSNCL.
b) Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào việc xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, hoàn thành trong quý I năm 2017.
c) Chủ động rà soát, phân loại và đề xuất định hướng sắp xếp lại các ĐVSNCL thuộc quyền quản lý (đơn vị thực hiện hạch toán như doanh nghiệp, đơn vị cổ phần hóa, đơn vị nhà nước tiếp tục hỗ trợ, đơn vị phải giải thể, sáp nhập...); nghiên cứu định hướng xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện cải cách hành chính các ĐVSNCL; báo cáo kết quả về Bộ Tài chính trong tháng 01 năm 2017 để tổng hợp, chuẩn bị cho phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất năm 2017.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo theo QĐ số 272/QĐ-TTg ngày 06/3/2012;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ : TH, CN, NN, PL, QHĐP, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3). LV
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

thuộc tính Thông báo 448/TB-VPCP

Thông báo 448/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:448/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi