Quyết định 937/QĐ-UBND Hà Nội 2020 Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật bảo vệ môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 937/QĐ-UBND

Quyết định 937/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:937/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:03/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------

Số: 937/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

----------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 508/TTr-STP ngày 20 tháng 02 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

- Phó trưởng đoàn: Ông Lê Tuấn Định - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Các thành viên:

1. Ông Nguyễn Thu Lâm - Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;

3. Bà Nguyễn Bích Thủy - Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;

4. Ông Thái Vĩnh Thắng - Phó Chánh thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Ông Đặng Văn Được - Phó Chánh thanh tra, Sở Công Thương;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Phó Trưởng phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường;

7. Ông Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;

8. Bà Lê Thị Thanh Huyền - Phó phòng Quản lý Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

9. Ồng Trần Ngọc Hà - Thanh tra Sở Y tế;

10. Ông Bùi Thanh Hà - Trung tá, Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Thành phố;

11. Ồng Nguyễn Đức Quang - Chuyên viên phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;

12. Bà Đỗ Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;

13. Bà Lê Thị Dung - Chuyên viên phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp;

14. Bà Phạm Thị Kim Chung - Chuyên viên phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.

Điều 2: Nội dung, đơn vị, thời gian khảo sát, kiểm tra.

1. Tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện: Sóc Sơn, Thanh Xuân, Sơn Tây, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên.

a) Nội dung khảo sát: Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tình hình thi hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước;

b) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020;

c) Thời kỳ khảo sát: 01/01/2019 đến 31/12/2019.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường: Trên cơ sở kết quả khảo sát tùy theo tình hình thực tế Đoàn kiểm tra, khảo sát lựa chọn và tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị đã tiến hành khảo sát.

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, khảo sát.

1. Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường các đơn vị quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổng hợp kết quả kiểm tra, khảo sát báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Quý IV năm 2020.

Điều 4. Chế độ hoạt động của Đoàn kiểm tra, khảo sát.

1. Trưởng Đoàn kiểm tra, khảo sát có trách nhiệm thông báo cho đơn vị kiểm tra về nội dung, cách thức, thời gian kiểm tra, đề cương báo cáo và phân công nhiệm vụ Thành viên Đoàn kiểm tra, khảo sát. Thành viên Đoàn kiểm tra, khảo sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn và chịu sự phân công của Trưởng Đoàn.

2. Đoàn Kiểm tra, khảo sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Tư pháp;

- TT TU, TT HĐND TP;

- Chủ tịch UBND TP;         (để b/c)

- Các PCT UBND TP;

- VPUB: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh, NC, ĐT, TKBT, TTTH &CB;

- Cổng thông tin điện tử TP;

- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi