Quyết định 7236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 7236/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH
 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
-------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH ngày 25/7/2007 của Liên Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội - Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Căn cứ Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố sửa đổi 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chính sách người có công thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 513/SLĐTBXH-NCC ngày 20/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2775/SNV-QLSN ngày 27/11/2013 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP; chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg;
Thời hạn ủy quyền là 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định.
Điều 2. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định này và các vấn đề đột xuất phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTB&XH;
- CT UBND Thành phố;
- Các Phó CTUBND Thành phố;
- PCVP.UBNDTP Đỗ Đình Hồng;
- VX(Tue), NC, TH;
- Lưu: VT, SNV. (05b)
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt
 

thuộc tính Quyết định 7236/QĐ-UBND

Quyết định 7236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quyết định thực hiện một số chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7236/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:02/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi