Quyết định 657/QĐ-UBND Hải Phòng 2021 kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 657/QĐ-UBND

Quyết định 657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:657/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:08/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
__________

Số: 657/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hải Phòng, ngày 08 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 451/SNV-XDCQ&CTTN ngày 04/3/2021 về việc kiện toàn Ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

- Ông Trần Quang Minh, Chánh Văn phòng Thành ủy là Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Đỗ Quang Khoa đã chuyển công tác.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cấp có liên quan, các tổ chức phụ trách bầu cử tại thành phố Hải Phòng và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBTVQH, HĐBCQG, CP;

- UBTWMTTQVN, VPQH, VPCP;

- Bộ Nội vụ, VP HĐBCQG;

- TT.TU, TT.HĐND TP, UBBC TP;

- CT, các PCT UBNDTP;

- UBMTTQVNTP, Ban TC TU, Sở Nội vụ;

- Các VP: TU, ĐĐBQHHP, HĐND TP;

- TT các Quận ủy, Huyện ủy;

- UBMTTQVN các quận, huyện;

- Đài PT&TH HP, Báo HP, Cổng TTĐTTP;

- CVP, các PCVP UBND TP;

- Các Phòng: KSTTHC, TH, TCNS, VX, NC&KTGS, QTTV, HC-TC;

- CV: NV

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi