Quyết định 6050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6050/QĐ-UBND

Quyết định 6050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6050/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:07/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 6050/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý Thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Cục Thi hành án dân sự Thành phố tại tờ trình số 2130/TTr-CTHADS ngày 20/9/2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố.
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, gồm các Ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo:
Ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch UBND thành phố.
2. Phó trưởng ban:
Ông Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố.
3. Các ủy viên:
- Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an;
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Đoàn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Lê Toàn Khang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH;
- Ông Hà Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế;
- Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội;
- Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Ông Nguyễn Như Xếp - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chánh văn phòng UBND Thành phố;
4. Mời các đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia họp Ban chỉ đạo:
1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố;
2. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố;
3. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.
5. Thư ký ban chỉ đạo:
- Ông Phạm Quang Dũng - Chấp hành viên trung cấp - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự - Cục Thi hành án dân sự Thành phố;
- Bà Đàm Thị Kiều Oanh - Chấp hành viên trung cấp - Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố;
- Bà Lê Thị Oanh - Chuyên viên chính Văn phòng UBND Thành phố.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6086/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND Thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT. Thành ủy (để báo cáo);
- TT. HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban pháp chế HĐND TP;
- Sở TP;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUB TP: CVP, PCVP Nguyễn Văn Hoạt;
- Các Phòng: TH, TNc, NC QHXDGT, VX, KT;
- Lưu: VT, NCo.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi