Quyết định 5969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5969/QĐ-UBND

Quyết định 5969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5969/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:01/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
--------------
Số: 5969/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI,
TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
n cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND;
Căn cứ Công văn số 198/HĐND-BPC ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Thường trực HĐND Thành phố về biên chế viên chức để thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 98/TTr-SNN ngày 12 tháng 4 năm 2013 và Giám đốc Sở Nội vụ ti Tờ trình số 1329/TTr-SNV ngày 24 tháng 6 năm 2013 về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội.
1. Vị trí, chức năng.
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội có chức năng làm đầu mối giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh nông lâm sản, thủy sản, sản phẩm làng nghề trên địa bàn Thành phố, phục vụ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.
Trụ sở của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội tạm thời đặt tại tầng 3 Trung tâm Khuyến nông Hà Nội - Phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
a) Làm đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội;
- Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch xúc tiến thương mại nông nghiệp hàng năm, các đề án, chương trình liên quan đến xúc tiến thương mại nông nghiệp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin trong và ngoài nước liên quan đến thương mại nông nghiệp, hàng nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề, phục vụ hộ nông dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong ngoài nước, hiệp hội và công tác quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Xây dựng, thực hiện các chương trình hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện, ký hợp đồng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp;
- Trưng bày, giới thiệu, tổ chức giao dịch hàng hóa, thành tựu khoa học công nghệ về nông, lâm nghiệp, thủy sản;
- Truyền thông, quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, sự kiện và văn hóa ngành ở trong và ngoài nước có liên quan đến sản phẩm nông nghiệp;
- Xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tạo chuỗi giá trị đối với sản phẩm nông nghiệp;
- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại nông nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chính sách xúc tiến thương mại nông nghiệp và dự báo thị trường hàng hóa nông, lâm, thủy sản, sản phẩm làng nghề;
c) Cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Dịch vụ tư vấn và chuyển giao kỹ năng xúc tiến thương mại liên quan đến ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xúc tiến thương mại nông nghiệp. Dịch vụ giới thiệu khách hàng và đối tác đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn;
d) Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố;
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và 02 (hai) Phó giám đốc.
b) Các phòng chức năng: có 04 phòng.
+ Phòng Tổ chức - Hành chính;
+ Phòng Kế hoạch - Tài vụ;
+ Phòng Thông tin truyền thông - Tư vấn;
+ Phòng Hội chợ, triển lãm - Dịch vụ;
Biên chế của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội do UBND Thành phố giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2013 giao Trung tâm 35 biên chế, tương ứng với 35 vị trí việc làm, trong đó gồm 29 biên chế công chức, viên chức và 06 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
6. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm trình UBND Thành phố bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm theo đúng quy định hiện hành;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP T.X.Việt;
- Công an Thành phố;
- PVP UBND TP N.N.Sơn, N.V.Hoạt;
- NC, TH, NN-NT;
- Lưu: VT, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi