Quyết định 5479/QĐ-UBND Hà Nội thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------
Số: 5479/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC NỘI DUNG TRƯNG BÀY BẢO TÀNG HÀ NỘI
------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 21/4/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Bảo tàng Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 3235/TTr-SVHTT ngày 20/9/2016 về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, các đơn vị liên quan và thành viên Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Xây dựng, VHTT&DL;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bảo tàng Hà Nội;
- Ban QLDA XD Bảo tàng Hà Nội;
- VPUB: PCVP N.N.Kỳ, P.V Chiến, T.V.Dũng; KGVX, KT, ĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Chung
 
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC NỘI DUNG TRƯNG BÀY BẢO TÀNG HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội)
 
 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Chức danh trong Hội đồng
1
Ông Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND TP HN
Chủ tịch Hội đồng
2
Ông Ngô Văn Quý
Phó Chủ tịch UBND TP HN
Phó Chủ tịch Thường trực
3
Ông Tô Văn Động
Giám đốc Sở VH&TT
Phó Chủ tịch Hội đồng
4
PGS.TS. Phạm Mai Hùng
Phó Chủ tịch Hội sử học Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội đồng
5
Ông Lê Vinh
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Ủy viên
6
Ông Trương Minh Tiến
Phó Giám đốc Sở VH&TT
Ủy viên
7
Ông Nguyễn Trúc Anh
Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Ủy viên
8
Ông Nguyễn Thế Hùng
Cục trưởng Cục Di sản-Bộ VHTT&DL
Ủy viên
9
PGS.TS. Phạm Xanh
Đại học KHXHNV-ĐHQG
Ủy viên
10
PGS.TS. Đặng Văn Bài
Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa
Ủy viên
11
NSH. Lê Văn Lan
Hội Sử học Việt Nam
Ủy viên
12
TS. Phạm Quốc Quân
Nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng
Ủy viên
13
PGS.TS. Nguyễn Văn Huy
Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học
Ủy viên
14
Ths. Nguyễn Bích Vân
Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Ủy viên
15
HS. Trần Khánh Chương
Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam
Ủy viên
16
HS. Khắc Thịnh
Giám đốc TT Tư vấn Ứng dụng trưng bày- BT HCM
Ủy viên
17
Mời 01 chuyên gia công nghệ
 
Ủy viên
* Thư ký Hội đồng:
1. Giám đốc Bảo tàng Hà Nội.
2. Giám đốc Ban QLDA xây dựng Bảo tàng Hà Nội.
3. Lãnh đạo Phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao.
4. Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND Thành phố.

thuộc tính Quyết định 5479/QĐ-UBND

Quyết định 5479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5479/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:30/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi