Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5346/QĐ-UBND

Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5346/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành:24/11/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số: 5346/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông Tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1895/STTTT-VP ngày 21 tháng 10 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1430/TTr-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2009,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

Điều 1.Nay thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tên giao dịch quốc tế: HoChiMinh Information and Communication Technology Institute.

Tên viết tắt là: HCMICTI.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước thành phố.

Trụ sở Trung tâm đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông số 59 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:

Thực hiện các dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí.

Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ;  triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của thành phố.

Triển khai, quản trị, vận hành và thực hiện các loại hình dịch vụ cho các hoạt động nghiên cứu ứng dụng về thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; các dịch vụ bảo mật mạng và an toàn thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

Điều 3.Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông có Giám đốc Trung tâm và các Phó Giám đốc giúp việc.

Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc  Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển Thông tin và Truyền thông.

Biên chế của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi