Quyết định 5328/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 5328/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH
 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/22/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA;
Căn cứ Bản ghi nhớ ngày 02/5/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada về dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BTNMT ngày 27/5/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự án “Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam”;
Căn cứ văn bản số 1139/TCMT-VPEG ngày 14/7/2010 của Tổng cục Môi trường về việc thành lập BQLDA cấp tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 2741/TTr-TNMT ngày 19 tháng 8 năm 2010,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) tại thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm các Ông, Bà có tên sau đây:
1. Ông Phạm Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Giám đốc Ban QLDA;
2. Ông Ngô Thái Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường: Phó Giám đốc Thường trực Ban QLDA;
3. Ông Nguyễn Minh Tấn, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường: Phó Giám đốc Ban QLDA;
4. Bà Đào Thị Anh Điệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường: Thành viên Ban QLDA;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường: Thành viên Ban QLDA;
6. Ông Mai Trọng Thái: Phó phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên Ban QLDA;
7. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chánh thanh tra Sở: Thành viên Ban QLDA;
8. Bà Ngô Thị Hồng Khánh, Phó Chánh Văn phòng Sở: Thành viên Ban QLDA;
9. Ông Hà Hữu Thư, Phó Trưởng phòng Tài nguyên nước và KTTV, Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên Ban QLDA;
10. Bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Dự án và Truyền thông – Chi cục Bảo vệ Môi trường: Điều phối viên Dự án;
11. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ Môi trường: Điều phối viên giới;
12. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, chuyên viên phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế toán Dự án;
13. Phiên dịch, lái xe: Hợp đồng.
Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức, kinh phí hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng Thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc thực hiện chương trình, Dự án phù hợp với qui định của pháp luật và Điều ước quốc tế cụ thể về ODA đã ký kết.
Trụ sở chính của Ban Quản lý Dự án đặt tại: số 18 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điều 4. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA, trình UBND Thành phố phê duyệt.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để b/c)
- Ban QLDA VPEG TW;
- PCT Vũ Hồng Khanh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVP Phạm Chí Công;
- Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.
- TH, TNMT (c,b);
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
 
 

thuộc tính Quyết định 5328/QĐ-UBND

Quyết định 5328/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5328/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:28/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi