Quyết định 4902/QĐ-UBND Hà Nội 2022 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4902/QĐ-UBND

Quyết định 4902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4902/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành:07/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 4902/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ______________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

__________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, b sung một s điu của Luật T chức Chính phủ và Luật T chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, b sung một s điu của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điu của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND Thành ph v việc thành lập Hội đng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND Thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố;

Theo đ nghị của các đơn vị và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tại Tờ trình số 586/TTr-BTĐ ngày 24/11/2022.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố:
1. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, thay thế đồng chí Nguyễn Phi Thường.
2. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy, là Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, thay thế đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.
3. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy, là Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.
Các thành viên khác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố giữ nguyên theo Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND Thành phố.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban TĐKT Trung ương;

- Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;

- VPUB: các PCVP, các phòng: NC, TH;

- Ban TĐKT Thành phố;

- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Sỹ Thanh

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PH

(Kèm theo Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 07/12/2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

______________________

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.
2. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng: Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.
3. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Bà Vũ Thu Hà;, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.
4. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
- Ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.
5. Các Ủy viên Hội đồng:
- Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban, Ban Tổ chức Thành uỷ;
- Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban, Ban Nội chính Thành ủy;
- Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Ông Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy;
- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 
- Bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố;        
- Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND Thành phố;
- Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố;
- Ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố;
- Bà Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;
- Bà Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố;
- Bà Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;
- Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;
- Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố.
6. Ủy viên Thường trực Hội đồng: Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Quyết định 371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc điều chỉnh Quyết định 2393/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hà để xây dựng trụ sở làm việc, quầy giới thiệu sản phẩm

Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi