Quyết định 46/2010/QĐ-UBND Tuyên Quang tiêu chuẩn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:31/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 46/2010/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 236/TTr-SGDĐT ngày 08/10/2010 về việc ban hành văn bản Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

Điều 2. Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

1. Tiêu chuẩn chung

1.1. Phẩm chất

Yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, tận tụy phục vụ nhân dân. Có ý thức luôn tự học nâng cao trình độ. Có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đoàn kết, dân chủ, chân tình với đồng nghiệp, đồng sự, gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành luật pháp, các quy định của Nhà nước và quy chế của cơ quan.

1.2. Năng lực

- Có năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng chính sách và các văn bản pháp luật về giáo dục; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về giáo dục, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Có năng lực điều hành; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý; có khả năng quy tụ công chức trong Phòng để chủ trì và phối hợp với các phòng và các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.3. Hiểu biết

- Nắm được chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và các quy định khác do địa phương ban hành.

- Hiểu biết về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

- Nắm vững tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo của địa phương. Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và đào tạo của đất nước và quốc tế.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

a) Tiêu chuẩn chung:

- Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) trở lên;

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên;

- Biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng và đạt trình độ B trở lên;

- Biết sử dụng máy tính và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng: Giáo dục trung học, Đào tạo và Giáo dục thường xuyên, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, Văn phòng, Kế hoạch-Tài chính, Tổ chức cán bộ phải tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) chính quy trở lên. Ưu tiên bổ nhiệm những người có trình độ Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ, người có trình độ Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trước đó phải tốt nghiệp Đại học chính quy;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non phải tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành giáo dục Mầm non trở lên;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học phải tốt nghiệp Đại học, ngành giáo dục Tiểu học trở lên;

3. Tiêu chuẩn về trình độ đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện

3.1. Tiêu chuẩn chung

a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) trở lên;

b) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

c) Biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng và đạt trình độ A trở lên;

d) Biết sử dụng máy tính và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở trở lên;

b) Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) trở lên;

4. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác

4.1. Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên; trong đó có ít nhất 2 năm làm công tác quản lý giáo dục;

4.2. Tuổi bổ nhiệm: Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật hiện hành;

4.3. Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

4.4. Điều kiện bổ nhiệm: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, biên chế của cơ quan, đơn vị và các tiêu chuẩn quy định nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ về tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này để có kế hoạch bồi dưỡng, quy hoạch và xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định và phân cấp quản lý cán bộ.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu : VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi