Quyết định 44/2010/QĐ-UBND Tuyên Quang điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng thuộc Sở Khoa học

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 44/2010/QĐ-UBND

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về việc tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:44/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:31/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 44/2010/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

Số: 44/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của liên bộ: Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 33/TTr-SKHCN ngày 19/7/2010 về việc ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng, Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Về phẩm chất chính trị:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tận tụy phục vụ nhân dân;

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

d) Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; đoàn kết nội bộ; không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Năng lực công tác:

a) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

b) Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị;

c) Nắm vững đường lối phát triển kinh tế - xã hội và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và của ngành khoa học và công nghệ;

d) Có kiến thức về pháp luật nói chung, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao;

đ) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý lĩnh vực chuyên môn được giao.

3. Về trình độ:

a) Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

b) Có bằng Đại học chuyên ngành trở lên phù hợp lĩnh vực chuyên môn được giao;

c) Có bằng Trung cấp lý luận Chính trị trở lên;

d) Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

đ) Có chứng chỉ trình độ tin học, ngoại ngữ từ trình độ B trở lên;

e) Đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

g) Đối với Chi cục trưởng ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn b, đ, e khoản 3, Điều 2 Quyết định này còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên;

- Có bằng cao cấp lý luận Chính trị;

- Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.

4. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, 2 và 3, Điều 2 Quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Chi cục trưởng, phó Chi cục trưởng, Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Khoa học Công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Là cán bộ, công chức, viên chức đã được tuyển dụng trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và được bổ nhiệm ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

2. Không trong thời gian chấp hành án hình sự theo quyết định của Tòa án hoặc thi hành Quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Trong quy hoạch của cơ quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4. Thời gian công tác để xem xét, bổ nhiệm các chức danh:

- Trưởng phòng và tương đương: Có từ 03 năm công tác trở lên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó có ít nhất 0 1 năm làm Phó trưởng phòng và tương đương trở lên;

- Phó trưởng phòng và tương đương: Có từ 02 năm công tác trở lên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

5. Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành;

6. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý,

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 5;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi