Quyết định 41/2010/QĐ-UBND Tuyên Quang tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

Quyết định 41/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trực thuộc Sở Xây dựng Tuyên Quang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QuangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:41/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:31/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 41/2010/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

---------

Số: 41/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG TUYÊN QUANG

-----------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 12 năm 2008, của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 960/TTr-SXD ngày 30/11/2010 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trực thuộc Sở Xây dựng (sau đậy gọi là Trưởng phòng, Phó phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng).

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị:

Kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có hiệu quả. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, trung thực, thẳng thắn, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đoàn kết, chân tình với đồng nghiệp, đồng sự, được tập thể tín nhiệm. Gắn bó mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan. Không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực.

2. Năng lực công tác:

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị;

b) Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý, chương trình, kế hoạch công tác cho lãnh đạo Sở; soạn thảo tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên trong lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Có năng lực điều hành, có khả năng tập hợp, đoàn kết, tổ chức, công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Hiểu biết:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về lĩnh vực công tác của đơn vị và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công;

c) Hiểu biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương và của ngành xây dựng.

d) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng trực thuộc Sở nắm vững quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản công.

4. Trình độ:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác;

b) Có Chứng nhận học Quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên;

c) Có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp (hoặc tương đương) trở lên;

d) Trình độ tin học: Chứng chỉ B tin học Văn phòng, sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Có trình độ ngoại ngữ thông dụng: Trình độ B trở lên.

5. Quá trình công tác:

a) Được tuyển dụng vào công chức, viên chức; có thời gian công tác từ 05 năm trở lên đối với Trưởng phòng, người đứng đầu đơn vị thuộc Sở Xây dựng;

b) Được tuyển dụng vào công chức, viên chức; có thời gian công tác từ 03 năm trở lên đối với phó Trưởng phòng, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc Sở Xây dựng;

c) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Ngoài các tiêu chuẩn chung tại Điều 2 Quy định này, các chức danh sau phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Chánh Văn phòng Sở: Đã trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp Sở trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; nắm vững quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản công.

2. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng: Phải được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên trở lên; có ít nhất 03 năm trở lên công tác trong lĩnh vực thanh tra.

3. Trưởng Phòng, người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở: Đã trải qua chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương ở cấp Sở trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, hoặc Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; có ít nhất 03 năm trở lên làm công tác tham mưu thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ Quy định này để thực hiện:

a) Đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo quy định tại Điều 1 Quy định này;

b) Khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức lãnh đạo theo thẩm quyền phân cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, 3 Quy định này, đúng quy hoạch của cơ quan, đơn vị và các điều kiện khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND Tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Như điều 5; (thực hiện)
- Lưu: VT, NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi