Quyết định 3792/QĐ-UBND Hà Nội kiện toàn Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

___________

Số: 3792/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố

________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Thông báo kết luận số 440-TB/TU ngày 02/8/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND Thành phố về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Thành phố (sau đây gọi tắt là Sở Chỉ huy Thành phố);

Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND Thành phố về việc bổ sung thành viên Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy tham gia Sở Chỉ huy Thành phố, là Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố.
Điều 2. Đồng chí Nguyễn Văn Phong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Thành phố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 và Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 giữ nguyên hiệu lực thi hành. Đồng chí Nguyễn Văn Phong và các thành viên của Sở Chỉ huy và Chánh Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Cục Quản lý thị trường HN;

- VPUBTP: CVP, các PCVP, các phòng, ban trực thuộc VP;

- Lưu: VT, KGVXhlva.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

 

thuộc tính Quyết định 3792/QĐ-UBND

Quyết định 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3792/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:02/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi