Quyết định 3659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
Số: 3659/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2011
                                
                           
QUYẾT ĐỊNH
Về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão
và Tìm kiếm cứu nạn thành phố
---------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố; Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Công văn số 129/PCLB ngày 18 tháng 5 năm 2011 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 456/TTr-SNV ngày 24 tháng 6 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, như sau:
1. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban.
2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão.
3. Ông Nguyễn Văn Nam, Đại tá, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố.
4. Ông Trần Triều Dương, Thiếu tướng, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hằng ngày trên địa bàn thành phố.
5. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực về phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố.
6. Ông Đào Công Danh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban.
7. Ông Phan Bá Toại, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Phó Trưởng ban.
8. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Phó Trưởng ban.
9. Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban.
10. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban.
11. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban.
12. Ông Lê Tấn Bửu, Đại tá, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ủy viên.
13. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên.
14. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Ủy viên.
15. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên.
16. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công thương, Ủy viên.
17. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên.
18. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông , Ủy viên.
19. Ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ủy viên.
20. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
21. Ông Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên.
22. Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.
23. Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
24. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Ủy viên.
25. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Điện lực thành phố, Ủy viên.
26. Ông Lê Quang Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ủy viên.
27. Ông Trần Phú Lữ, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Ủy viên.
28. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Ủy viên.
29. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực kiêm Chánh Văn phòng.
30. Ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi, Ủy viên.
31. Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên.
32. Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng.
33. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng.
Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố do Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố phân công.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố thành Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung chức danh các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH         
-      Như Điều 4;                                                                                                             
-      Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
-      Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
-      Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;                                                        (Đã ký)
-      Trung tâm PCLB khu vực miền Nam;                                                       
-      Trung tâm Phòng chống và GNTT;                                                Lê Hoàng Quân
-      Thường trực Thành ủy;
-      Thường trực HĐND.TP;
-      TTUB: CT, PCT/TT, CNN;                                                                       
-      Kho bạc Nhà nước TP; các Đoàn thể TP;
-      Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;                                                 
-      Chi cục Thủy lợi và PCLB (4b);
-      Các Báo, Đài TP;
-      VPUB: các PVP, các Phòng CV;                                                       
-      Lưu: VT, (CNN-Tr) MH.
 
 
 

thuộc tính Quyết định 3659/QĐ-UBND

Quyết định 3659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3659/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:29/07/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 3659/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi