Quyết định 3643/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3643/QĐ-UBND

Quyết định 3643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3643/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:20/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Số: 3643/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UB ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2101/TTr-SYT ngày 07/5/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1705/TTr-SNV ngày 22/6/2020 về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trực thuộc Sở Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội như sau:

1. Vị trí, chức năng

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng; chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Y tế; có chức năng tổ chức cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

b) Phát triển và điều phối mạng lưới cấp cứu bao gồm các trạm cấp cứu 115 kết nối với tất cả các Bệnh viện Trung ương và Hà Nội. Đảm bảo cung cấp dịch vụ cấp cứu cho hầu hết các khu vực cư dân trên địa bàn Thành phố.

c) Điều hành ứng phó những tình huống cấp bách khi xảy ra những sự cố thảm họa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hỏa hoạn, thiên tai...

d) Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật.

đ) Tổ chức đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện.

e) Phối hợp với Hội chữ thập đỏ các cấp và mạng lưới y tế cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tai nạn thương tích.

f) Tham mưu cho UBND thành phố, Bộ Y tế và Sở Y tế xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

g) Phục vụ hoạt động văn hóa - chính trị - xã hội của Trung ương và Hà Nội khi được giao nhiệm vụ.

h) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính theo quy định của nhà nước.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành phố và Sở Y tế giao.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Ban Giám đốc: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là người phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

b) Các phòng chức năng: 04 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

- Phòng Tài chính kế toán.

- Phòng Điều phối cấp cứu.

c) Các trạm cấp cứu 115 theo khu vực: 12 trạm.

- Trạm cấp cứu 115 Trung tâm.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Thanh Trì.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Từ Liêm.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Long Biên.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Hà Đông.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Đông Anh.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Tây Hồ.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Đống Đa.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Sơn Tây.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Thạch Thất.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Sóc Sơn.

- Trạm cấp cứu 115 khu vực Thường Tín.

4. Biên chế (Số lượng người làm việc)

Số lượng người làm việc của Trung tâm cấp cứu 115 được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế được UBND Thành phố phân bổ hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm cấp cứu 115 xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Cơ chế tài chính

Trung tâm cấp cứu 115 thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND Thành phố về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm vận chuyển cấp cứu Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT TT UBNDTP Nguyễn Văn Sửu;
- PCT UBND TP Ngô Văn Quý;
- VP UBNDTP: PCVP Đ.H.Giang; KGVX, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi