Quyết định 3068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------
Số: 3068/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về thành lập Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ
và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
--------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 61-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;
Căn cứ Công văn số 3420/THPT ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện phổ cập bậc trung học;
Căn cứ Chỉ thị số 17/2003/CT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phổ cập bậc trung học và Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1635/TTr-GDĐT-VP ngày 24 tháng 5 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 405/TTr-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thành viên có tên sau đậy:
1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban;
2. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Thường trực;
6. Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên;
7. Ông Lâm Trung Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Công Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
10. Ông Võ Phước Nguyện, Phó Trưởng phòng Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Ủy viên;
12. Bà Phạm Thị Hồng Anh, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an thành phố, Ủy viên;
13. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố, Ủy viên;
14. Bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Văn Bạch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Ủy viên;
16. Bà Đỗ Thị Chánh, Trưởng ban Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên;
17. Ông Vương Phước Thiện, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo gồm một số cán bộ, chuyên viên của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, ngành có liên quan.
Điều 3. Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác xóa mù chữ cho người lớn, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập bậc trung học.
Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định tổ chức các đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp của các quận - huyện theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các quận - huyện.
Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1547/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục bậc trung học Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục bậc trung học Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                                   CHỦ TỊCH
                                                                                                               Lê Hoàng Quân
 

thuộc tính Quyết định 3068/QĐ-UBND

Quyết định 3068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3068/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:12/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 3068/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi