Quyết định 2595/QĐ-UBND Hà Nội sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ sổ Cầu Giấy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2595/QĐ-UBND

Quyết định 2595/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ sổ, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2595/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:22/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2595/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ XỔ SỐ, TƯ VẤN VÀ DU LỊCH QUẬN CẦU GIẤY VÀO TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO QUẬN CẦU GIẤY VÀ ĐỔI TÊN THÀNH TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẬN CẦU GIẤY

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3703/QĐ-UB ngày 25/9/1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ Xổ số và Tư vấn huyện Từ Liêm về trực thuộc UBND quận Cầu Giấy; Quyết định số 6966/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã;

Theo đề nghị của UBND quận Cầu Giấy tại Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 27/4/2020 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1458/TTr-SNV ngày 02/6/2020 về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

Trụ sở chính: Số 26 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Việc sáp nhập theo nguyên tắc chuyển nguyên trạng các nội dung sau:

1. Công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu có liên quan công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy;

2. Toàn bộ kinh phí, cơ sở vật chất và hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản, vật tư, đất đai, máy móc, trang thiết bị, ... của Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy;

3. Việc sáp nhập phải đảm bảo không để thất thoát tài sản của Nhà nước, tập thể; đảm bảo quyền lợi của người lao động và duy trì hoạt động bình thường của đơn vị;

4. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy và những người có liên quan chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, tài chính, trang thiết bị và tất cả những vấn đề phát sinh và còn tồn tại từ các hoạt động của đơn vị thực hiện trước thời điểm sáp nhập mà không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh vấn đề;

5. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy sau khi sáp nhập có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy kể từ thời điểm sáp nhập theo Quyết định này và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy

1. Vị trí, chức năng

a. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Cầu Giấy quản lý. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước.

b. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Cầu Giấy; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan.

c. Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở cấp xã, phường, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND quận phê duyệt căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm;

b. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, các lớp năng khiếu nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

c. Biên tập và thực hiện các chương trình phát thanh, truyền thanh; tổ chức và phối hợp tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, cổ động trên địa bàn quận Cầu Giấy;

d. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng;

đ. Sưu tầm, bảo tồn, hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống; phát triển du lịch kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa địa phương.

e. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;

g. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài phạm vi thành phố;

h. Tổ chức hoạt động và cung ứng các loại hình dịch vụ du lịch và dịch vụ khác (làm Tổng đại lý phân phối vé xổ số kiến thiết miền Bắc, làm đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế ...) theo quy định;

i. Ký kết các hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; hợp đồng lao động ngắn hạn, dài hạn theo quy định để bảo đảm phục vụ hoạt động của Trung tâm;

k. Quản lý viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

l. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

m. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND Quận giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế tài chính

1. Lãnh đạo Trung tâm

Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

a. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy;

b. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được ủy nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

c. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của UBND Thành phố và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được quy định.

2. Các Tổ chuyên môn

- Tổ Hành chính - Tổng hợp;

- Tổ Văn hóa - Văn nghệ;

- Tổ Thể dục - Thể thao;

- Tổ Thông tin tuyên truyền;

- Tổ Dịch vụ.

3. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND quận Cầu Giấy được UBND Thành phố phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước mắt tạm giao biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy là 34 biên chế viên chức và 04 chỉ tiêu lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, là tổng biên chế đã được UBND Thành phố giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Cầu Giấy và Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy năm 2020.

4. Cơ chế tài chính

Cơ chế tài chính của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này;

- Phối hợp, hướng dẫn UBND quận Cầu Giấy để chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy trong việc sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và lao động hợp đồng sau khi được sáp nhập, tổ chức lại;

2. Giám đốc Sở Tài chính

- Phối hợp, hướng dẫn UBND quận Cầu Giấy công tác bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản và trụ sở làm việc giữa các đơn vị được tổ chức lại theo Quyết định của UBND Thành phố; Cân đối, điều chỉnh kế hoạch tài chính, bố trí kinh phí hoạt động cho Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp, hướng dẫn UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, làm rõ các khoản thu chi tài chính của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy.

3. Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Du lịch

Phối hợp với UBND quận Cầu Giấy hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ.

4. UBND quận Cầu Giấy

a. Tổ chức thực hiện Quyết định của UBND Thành phố đúng quy định; Chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định của nhà nước của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch;

b. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch thực hiện các nội dung liên quan tới việc sáp nhập, tổ chức lại, kiểm kê tài sản, kê khai, báo cáo đầy đủ việc sử dụng kinh phí hoạt động, các khoản công nợ, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu ... theo hướng dẫn của các sở, ngành Thành phố để bàn giao về Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch;

c. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch: Xây dựng quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bộ phận chuyên môn, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo quy định của pháp luật; Xây dựng Đề án vị trí việc làm và xây dựng phương án tự chủ về tài chính, xác định phân loại đơn vị của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định;

d. Thực hiện kiện toàn vị trí lãnh đạo của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;

đ. Rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tạo điều kiện để công chức, viên chức thuyên chuyển, luân chuyển đến những vị trí việc làm phù hợp;

5. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy

- Tổng hợp, thống kê tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan; lập danh sách cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng để tiến hành thủ tục chuyển giao nguyên trạng về Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

- Thực hiện thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thu hồi con dấu theo quy định.

6. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy

a. Tiếp nhận toàn bộ tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan; cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ cán bộ từ Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy chuyển sang;

b. Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch, báo cáo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định;

c. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch, trình Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phê duyệt theo quy định;

d. Xây dựng phương án tự chủ về tài chính, xác định phân loại đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy quyết định theo quy định;

đ. Bố trí công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại các tổ chuyên môn của đơn vị theo tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, năng lực cá nhân và tình hình thực tế của đơn vị.

7. Các cơ quan, đơn vị nêu tại khoản 1 đến 6 Điều này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố;
- BHXH Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VP UBND TP: các PCVP, NC, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, SNV(5 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi