Quyết định 2535/QĐ-UBND 2010 cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2535/QĐ-UBND

Quyết định 2535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2535/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành:22/11/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
----------------
Số: 2535/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Vĩnh Long, ngày 22 tháng 11 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH VĨNH LONG
-------------------------------
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL, ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 441/TTr-SNV, ngày 10/11/2010,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí, chức năng:
1. Vị trí:
a) Trung tâm Văn hoá cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
b) Trung tâm Văn hoá cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Chức năng:
a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.
b) Tổ chức các hoạt động văn hoá, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá và giải trí của nhân dân.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hoá; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở của địa phương.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hoá của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.
4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hoá, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hoá - nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá của nhân dân.
5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.
6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hoá cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hoá, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hoá - nghệ thuật.
7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hoá, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.
8. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hoá - nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật.
9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của trung tâm theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo trung tâm:
 Trung tâm Văn hoá tỉnh gồm Giám đốc và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.
 Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hoá, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của trung tâm.
 Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của trung tâm.
Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Các phòng:
a) Phòng Hành chính tổng hợp.
b) Phòng Nghệ thuật quần chúng.
c) Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm.
d) Đội tuyên truyền lưu động.
đ) Đoàn ca múa nhạc.
Việc qui định chức năng, nhiệm vụ các phòng của trung tâm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh.
3. Biên chế:
a) Biên chế của Trung tâm Văn hoá tỉnh là biên chế sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Văn hoá được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

CHỦ TỊCH
Đã ký

Phạm Văn Đấu
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi