Quyết định 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (từ 2013 đến 2016)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 2528/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN,

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN II (TỪ 2013 ĐẾN 2016)

--------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012; (gọi tắt là Đề án 31)

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân";

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND Thành phố về Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 611/TT-LĐTBXH ngày 26/3/2013,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II từ 2013 đến 2016 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các ông bà có tên sau:

1. Trưởng ban

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố.

2. Phó ban

Ông Ngô Văn Tuyến, Trưởng ban Chính sách Pháp luật, Liên đoàn Lao động Thành phố.

3. Các Thành viên

- Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Ngô Chí Hùng, Phó Trưởng ban Quản lý KCN&CX Hà Nội;

- Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã TP;

- Ông Nguyễn Xuân Ba, Phó Chủ tịch Hội đồng người sử dụng lao động, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Thủ công mỹ nghệ Hà Nội;

- Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Chính sách lao động Việc làm, Sở Lao động TB&XH;

- Ban chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng Ban quyết định.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện nhiệm vụ được giao

- Chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (từ 2013 đến 2016) theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Sở Tài chính cân đối và phân bổ kinh phí hàng năm theo dự toán của đơn vị để đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Trưởng Ban quản lý các Khu Công nghiệp, Chế xuất Hà Nội và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT: Thành ủy, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
- Báo Hà Nội Mới, Đài PT-TH HN;
- Các Đ/c CVP, PVP UBND TP;
- Các Phòng CT, VX, TH;
- Lưu VT, VXh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

thuộc tính Quyết định 2528/QĐ-UBND

Quyết định 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (từ 2013 đến 2016)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2528/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:10/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi