Quyết định 2247/QĐ-UBND Hà Nội 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2247/QĐ-UBND

Quyết định 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2247/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành:20/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 2247/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài Chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 47/TTr-CTHADS ngày 06 tháng 5 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, gồm:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo:
- Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Phó Trưởng ban:
- Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
3. Các ủy viên:
- Ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Ông Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố;
- Ông Đào Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố;
- Ông Đào Sỹ Hùng, Phó Chánh án Toà án nhân dân Thành phố;
- Ông Thái Tâm Tứ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài Chính;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Nội;
- Ông Lê Thanh Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Ông Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố.
4. Thư ký Ban chỉ đạo:
4.1. Tổ trưởng Tổ thư ký:
- Bà Nguyễn Thu Nga - Chấp hành viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;
4.2. Phó Tổ trưởng Tổ thư ký:
- Ông Nguyễn Quang Sơn - Phó Trưởng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND Thành phố - Phó Tổ trưởng;
- Ông Tô Anh Tưởng - Chuyên viên chính Phòng Nội chính, Văn phòng UBND Thành phố - Phó Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Ngọc Ánh - Chấp hành viên sơ cấp, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội - Phó Tổ trưởng.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và các văn bản quy định liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan; các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Tư pháp; để báo cáo

- TT.Thành uỷ; để báo cáo

- TT.HĐND TP; để báo cáo

- Chủ tịch UBND Thành phố

- Các PCT UBND TP;

- Ban Nội chính Thành ủy;

- Ban Pháp chế HĐND TP;

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;

- CVP, PCVP Võ Tuấn Anh, NC, TKBT, TH, KT, ĐT;

- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Chu Ngọc Anh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở

×
×
×
Vui lòng đợi