Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2009/QĐ-UBND

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành:14/04/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
Số: 21/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 04 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THÚ Y TỈNH VĨNH PHÚC
-------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của liên bộ Bộ Nông nghiệp & PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2006/TT-BNN ngày 18/9/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra nông nghiệp & PTNT ở địa phương và của tổ chức thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 140/TTr- SNV ngày 24/3/2009 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng của Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phúc
Chi cục Thú y là cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện quản lý nhà nước về công tác thú y (kể cả thú y thủy sản) trên địa bàn tỉnh.
Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp & PTNT.
Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Chi cục đặt tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT:
a) Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế- kỹ thuật về thú y đã được phê duyệt;
c) Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về thuốc thú y trên địa bàn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về thuốc thú y theo quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình quốc gia về thú y được Cục thú y phân công.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, kỹ thuật thú y từ tỉnh đến cơ sở;
3. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thú y của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y; xử lý các vi phạm hành chính về thú y, giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo về thú y trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;
4. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được giao.
5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định.
6. Tổ chức công tác thú y, phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh động vật nuôi và thú y thủy sản.
7. Cấp, thu hồi các loại giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, giấy chứng nhận tiêm phòng, giấy chứng nhận vệ sinh thú y, chứng chỉ hành nghề thú y; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo quy định.
8. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các Trạm Thú y đặt trên địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên thú y trên địa bàn xã với UBND cấp xã.
9. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về thú y; theo dõi tổng hợp, thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT giao.
Điều 3.Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Chi cục gồm có: Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng;
Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.
Các Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định hiện hành.
2. Bộ máy giúp việc có:
- Phòng Hành chính tổng hợp;
- Phòng Kiểm dịch và Kiểm soát giết mổ;
- Phòng Dịch tễ thú y;
- Phòng Chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật;
- Phòng Thú y thủy sản;
- Phòng Thanh tra, pháp chế.
3. Các đơn vị trực thuộc:
- Trạm Thú y huyện Vĩnh Tường;
- Trạm Thú y huyện Yên Lạc;
- Trạm Thú y huyện Tam Dương;
- Trạm Thú y huyện Bình Xuyên;
- Trạm Thú y huyện Tam Đảo;
- Trạm Thú y thị xã Phúc Yên;
- Trạm Thú y thành phố Vĩnh Yên;
- Trạm Thú y huyện Lập Thạch.
- Trạm Thú y huyện Sông Lô.
4. Biên chế của Chi cục trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 360/QĐ-UB ngày 21/4/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Thú y tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi