Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1992/QĐ-UBND

Quyết định 1992/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1992/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phí Thái Bình
Ngày ban hành:29/04/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 1992/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ HUY CỨU TRỢ VÀ ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG
NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;
Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;
Căn cứ Quyết định số 63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;
Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại tờ trình số 679 TT/BCH ngày 25/4/2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội (viết tắt là Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP) như sau:
1. Trưởng ban:
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
2. Các Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực;
- Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Lưu Tiến Long - Giám đốc Sở Công Thương;
3. Các Ủy viên:
- Mời Ông Đặng Việt Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Mời Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố;
- Mời Bà Vũ Thúy Lan - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố;
- Mời Bà Nguyễn Thị Kim Điệp - Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố;
- Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;
- Ông Lê Tuấn Hữu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Trần Việt Khoa - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ Đô;
- Bà Nguyễn Thị Bài - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Ông Đào Duy Tâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đê điều & PCLB;
- Ông Nguyễn Văn Hiệp - Phó Giám đốc Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nội;
Điều 2. Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP có nhiệm vụ:
1. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, phương án cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai khi xảy ra trên địa bàn Thành phố.
2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành chuẩn bị dự phòng, huy động các nguồn lực để cứu trợ kịp thời và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp để đảm bảo đời sống khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai khi xảy ra.
3. Tổ chức huy động, cung cấp kịp thời những hàng hóa thiết yếu để đảm bảo đời sống của nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng lũ, bão, úng ngập, thiên tai.
Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP do Trưởng Ban phân công.
Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP;
Văn phòng Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP là cơ quan giúp việc của Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và các thành viên do Thường trực Ban Chỉ huy CTĐBĐSND TP quyết định huy động cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thay thế Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND Thành phố. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo PCLB TW; (để báo cáo)
- TT Thành ủy; HĐND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP; (để báo cáo)
- Báo HNM, KT và ĐT;
- Đài PT và TH Hà Nội;
- Văn phòng Ban chỉ huy CT ĐBĐSND TP (Sở LĐTBXH);
- Các PVP UBND TP;
- Phòng LĐCSXH, TH, PTNT;
- Lưu VT, LĐCSXH (Sơn).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi