Quyết định 18/2006/QĐ-UBND Vĩnh Phúc nhiệm vụ BQL dự án xây dựng khu vực Vĩnh Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
----------
Số: 18/2006/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 02 năm 2006
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên
--------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 11/TTr-SNV ngày 19/01/2006,
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND tỉnh.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Điều 2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên có chức năng, nhiệm vụ:
1. Được phép quản lý các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước do UBND tỉnh giao như: Xây dựng các công trình trọng điểm, công trình phúc lợi, công cộng, xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu đô thị.
2. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 36 Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
Điều 3: Cơ cấu tổ chức, biên chế và kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên:
1. Cơ cấu tổ chức:
1.1. Trưởng ban: Là người đứng đầu Ban, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số: 0,7.
1.2. Từ 01 đến 02 Phó Trưởng Ban, Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng ban, được Trưởng ban giao nhiệm vụ phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Phó Trưởng ban được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số: 0,5.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên thực hiện theo quy định hiện hành.
1.3. Các cơ quan giúp việc Trưởng Ban gồm có:
- Phòng Hành chính - tổng hợp.
- Phòng kỹ thuật.
- Phòng Kinh tế;
2. Biên chế của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên thực hiện theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu.
3. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên thực hiện theo chế độ tài chính quy định tại Thông tư số 23/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4:  Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 142/QĐ-UB ngày 30/01/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên và Quyết định số 141/QĐ-UB ngày 23/01/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
  

 
TM. UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
Nguyễn Ngọc Phi
 

thuộc tính Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Yên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2006/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành:17/02/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi