Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1773/QĐ-UBND

Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1773/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:10/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 1773/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NÔNG NGHIỆP
VÀ NÔNG THÔN THÀNH PHỐ
---------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kết luận số 116-KL/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về hợp nhất Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành Ban Chỉ đạo Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 2678-QĐ/TU ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 220/TTr-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố được thành lập tại Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận và sắp xếp bộ máy, nhân sự của Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố được chuyển giao về Sở theo nguyên tắc nguyên canh, nguyên cư.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 191/QĐ-UB ngày 13 tháng 01 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Nông thôn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (3b);
- Công an TP (PC 64);
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/VN).
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi