Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1739/QĐ-UBND

Quyết định 1739/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1739/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:01/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 1739/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014-2015 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015);
Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 596/LĐTBXH ngày 20/3/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thành phố Hà Nội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát), gồm:
1. Trưởng ban Chỉ đạo:
Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
2. Phó Trưởng ban Chỉ đạo:
- Đ/c Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.
- Đ/c Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động TB&XH, Phó trưởng ban Thường trực;
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo:
- Đ/c Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;
- Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Thế Kế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Đ/c Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc Công an Thành phố;
- Đ/c Phạm Quang Tiềm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố;
- Đ/c Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;
- Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội;
- Đ/c Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP;
- Đ/c Trần Hợp Đoàn, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân da cam dioxin Thành phố.
4. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:
- Đ/c Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Chính sách Người có công, Sở LĐTBXH;
- Đ/c Lê Xuân Chiển, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.
- Đ/c Đại tá Đoàn Văn Miêng, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Đ/c Trịnh Văn Thọ, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Thành phố;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Chuyên viên Ban Tổ chức chính sách, Hội Cựu chiến binh Thành phố;
- Đ/c Dương Thị Lý Anh, Phó trưởng ban Pháp luật chính sách, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố;
- Đ/c Vũ Hải Vân, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thành đoàn Hà Nội;
- Đ/c Nguyễn Công Vinh, Phó ban Chính sách, Hội Cựu Thanh niên xung phong.
Điều 2: Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo
- Xây dựng Kế hoạch Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội.
- Tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu của việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến các tầng lớp nhân dân.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 thành phố Hà Nội.
- Kiểm tra, tổng hợp kết quả Tổng rà soát trên địa bàn Thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều 3: Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH; (để báo cáo);
- TT Thành ủy; HĐND TP; (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- MTTQ TP, các đoàn thể TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND, MTTQ các quận, huyện, thị xã;
- Hội Cựu TNXP, Hội nạn nhân DCdioxin TP;
- VPUBTP: PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi