Quyết định 1659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án kiện toàn mô hình hoạt động để nâng cao năng lực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện và các Trung tâm Phát triển quỹ đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1659/QĐ-UBND

Quyết định 1659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án kiện toàn mô hình hoạt động để nâng cao năng lực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện và các Trung tâm Phát triển quỹ đất
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1659/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:27/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 1659/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
 ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ,
CÁC BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CẤP HUYỆN
VÀ CÁC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp quận, huyện và thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội;
Căn cứ Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 25/4/2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;
Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án kiện toàn mô hình hoạt động để nâng cao năng lực Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện và các Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sau đây gi tắt là Đề án kiện toàn các tổ chức GPMB Thành phố), gồm các ông (bà) đại diện các đơn vị có tên sau đây:
1. Ông Trương Quang Thiều - Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố: Ttrưởng;
2. Ông Nguyễn Ngọc Việt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Tổ phó;
3. Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Tổ phó;
4. Ông Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: T phó;
5. Ông Bùi Văn Thông - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố: Tổ phó;
6. Ông Lương Văn Tiến - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bng Thành phố: Tổ viên Thường trực;
7. Ông Phạm Đức Tài - Trưởng phòng Quản lý sở, ngành, Sở Nội vụ: Tổ viên.
Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án kiện toàn các tổ chức GPMB Thành ph;
2. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng các quận, huyện, thị xã và các Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã;
3. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động từ khi thành lập đến 31/12/2013 của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành ph; các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và các Trung tâm Phát triển quỹ đất trc thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã;
4. Tổng hợp báo cáo đề xuất phương án kiện toàn Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bng Thành phố; các Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và các Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở, Ban Ngành và UBND quận, huyện, thị xã trình UBND Thành phố xem xét quyết định.
Điều 3. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố Hà Nội để giao dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được lấy từ kinh phí phục vụ công tác bồi thường, htrợ và tái định cư do các Chủ đầu tư chuyển về Ban chỉ đạo Giải phóng mt bằng Thành phố theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng cấp huyện; Giám đốc: Trung tâm Phát trin quỹ đất (Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố), Trung tâm giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chtịch UBND Thành phố;
- Phó Chtịch Vũ Hồng Khanh;
- VPUB: PVP Phạm Chí Công, TNcg.th. TH, NC, TNqn
-
Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi