Quyết định 135/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
Số: 135/QĐ-UBND-TL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đồng Tháp, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LẠI THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP
------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Tỉnh tại văn bản số 228/TTr-TTr ngày 30/9/2011;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp như sau:
1. Văn Phòng;
2. Phòng Phòng chống tham nhũng;
3. Phòng Xét khiếu tố;
4. Phòng Thanh tra khiếu nại hành chính;
5. Phòng Thanh tra kinh tế;
6. Phòng Thanh tra văn hóa xã hội.
Điều 2. Chánh Thanh tra Tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm công chức lãnh đạo các tổ chức quy định tại Điều 1 theo tiêu chuẩn chức danh quy định và phân cấp quản lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Khoản 2 Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, SNV, Trung.
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 135/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về cơ cấu tổ chức lại Thanh tra tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 135/QĐ-UBND-TL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực